Lomarenkaan kuvakisan säännöt


Järjestäjä 

Oy Lomarengas Ab Ltd y-0980172-8 Sörnäisten rantatie 29, 00500 Helsinki 

Osallistumisaika 

Kilpailu on voimassa toistaiseksi. 

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, joilla on oma Instagram-, Facebook- tai Twitter-tili. Alle 18-vuotiailla osallistujilla on oltava huoltajansa suostumus. 

Osallistuminen 

Osallistuminen tapahtuu henkilökohtaisen Instagram-, Facebook- tai Twitter -tilin kautta. Yksi henkilö voi osallistua kilpailuun rajattomalla määrällä kuvia, jotka ovat Lomarenkaan kautta vuokratun mökkiloman aikana otettuja. Kuvat ladataan Instagramiin, Facebookiin tai Twitteriin käyttäen tunnisteita #LRkuvakisa #12345 (mökin numero, jonka näkee esimerkiksi Lomarenkaan nettisivuilta mökin nimen yhteydessä tai varausasiakirjoista). Kuvan on oltava Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä kaikille julkaistu käyttäjän julkisessa profiilissa, jotta kuva voidaan hyväksyä kisaan. 

Kuvakisan voittaja ja palkinto

Valokuvan ottaja saa palkinnoksi 100 euron lahjakortin. Lomarenkaan raati valitsee neljä kertaa vuodessa (tammikuu, huhtikuu, heinäkuu, lokakuu) parhaan valokuvan kaikkien kilpailuun tulleiden kuvien joukosta. 

Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Lisäksi arvonnan tuloksesta kerrotaan Lomarenkaan medioissa ja verkkosivuilla. 

Lahjakortti on voimassa viimeistään sitä luovutettaessa mainittavan määräajan ja se on käytettävä yhdellä kertaa. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortti on luovutettava Lomarenkaan toimistoon varausta tehtäessä. 

Mikäli voittaja valitsee lahjakortin arvoa edullisemman mökkivaihtoehdon, jäljelle jäävää osaa ei palauteta. Mikäli taas voittaja valitsee lahjakorttia kalliimman mökin, hän maksaa itse lahjakortin ja mökin hinnan välisen erotuksen. 

Voittaja voi valita vapaasti mökin käyttöönsä Lomarenkaan mökkitarjonnasta. 

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 

Oikeudet valokuvaan syntyvät sille henkilölle, joka on ottanut valokuvan.  Osallistuja on vastuussa siitä, että kaikilta kuvassa esiintyviltä ihmisiltä on lupa kuvan julkaisuun.  Lomarenkaalla on oikeus valita  osallistusmissivustolla julkaistavat kuvat. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei kilpailukuva loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia kuten tekijänoikeuksia tai tavaramerkkioikeuksia, tietosuojaa tai muita lainsäännöksiä.

Instagram-, Facebook- tai Twitter -tileillä julkaistuja kuvia näytetään osallistumissivun lisäksi Lomarenkaan vuokrattavien lomakohteiden kuvauksen kuvafeedissa (kuvat linkitetään tiliin), sekä satunnaisesti Lomarenkaan sosiaalisen median kanavissa. Osallistuja ymmärtää ja on tietoinen siitä, että kuvien luovuttamisella osallistuja antaa Lomarenkaalle oikeuden käyttää kuvamateriaalia yllä mainituin tavoin osana Lomarenkaan viestintää ja markkinointia.

Kaikki tässä kilpailussa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei toisin ilmoiteta.


Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Mahdolliset muut verot ja kulut ovat kilpailuun osallistuneen vastuulla. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa.

Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmissä internet-selaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai sivustosta ladatusta tai siitä peräisin olevasta materiaalista.


Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun aikana kaikki siihen osallistuneet henkilöt voivat saada Lomarenkaan lähettämää/tuottamaa arvontaan liittyvää informaatiota.

Muuta

Kilpailusäännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kilpailuun käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ja muut vastaavat. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

Päivitetty 26.1.2022