1. Arvonnan järjestäjä
Lomarengas Oy, Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".  
2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus  
Arvontaan voi osallistua 1.10.– 31.10.2022 välisenä aikana. Arvontaan voi osallistua jättämällä yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä markkinointilupa Lomarenkaalle. Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken 30.11.2022. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan sähköpostitse. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.   
4. Palkinto
Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 1000 euron arvoisen lahjakortin Lomarenkaalle. Lahjakortin lunastusohjeet annetaan lahjakortin yhteydessä. Voittajia arvotaan yksi.
5. Palkintoon liittyvät ehdot
Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 31.12.2022 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.  Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.
6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.     
7. Arpajaisvero
Arvonnan lahjan toimittaa Lomarengas Oy, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.  
8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.